เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115069
หมายเลขทรัพยากรi00262052
บาร์โค้ดW00385122
เล่มปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (Jul.) 2021
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Oct 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0