สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Phone: (055) 416601-20 , (055) 411096 ต่อ 1700

Fax: (055) 440843

เบอร์ภายใน: 1703

Website: arit.uru.ac.th

Email: library@uru.ac.th

Line: @arituru