เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00237508
บาร์โค้ดw00383250
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 336 (ก.พ.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0