เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096463
หมายเลขทรัพยากรi00263540
บาร์โค้ดW00385576
เล่มปีที่ 8 ฉบับที่ 90-93 (พ.ค.-ส.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0