เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096463
หมายเลขทรัพยากรi00263536
บาร์โค้ดW00385574
เล่มปีที่ 2-3 ฉบับที่ 23-26 (ก.ย.-ธ.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0