เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096463
หมายเลขทรัพยากรi00263531
บาร์โค้ดW00385572
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 19-22 (พ.ค.-ส.ค.) 2550
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0