เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115375
หมายเลขทรัพยากรi00263457
บาร์โค้ดW00385525
เล่ม(ธ.ค.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0