เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00115375
หมายเลขทรัพยากรi00263456
บาร์โค้ดW00385523
เล่ม(ก.ย.) 2553
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Dec 2021
จำนวนครั้งที่ยืม0