เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00250031
บาร์โค้ดW00383953
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย./ต.ค.) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า18 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0