เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00249865
บาร์โค้ดW00383934
เล่มปีที่ 30 ฉบับที่ 344 (-) 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า12 Sep 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0