เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00249407
บาร์โค้ดW00383853
เล่มปีที่30ฉบับที่343,2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0