เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096311
หมายเลขทรัพยากรi00249322
บาร์โค้ดW00383842
เล่มปีที่ 22 ฉบับที่ 2 2561
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0