เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00249183
บาร์โค้ดW00383806
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 6 (Jul./Aug.) 2018
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า9 Aug 2018
จำนวนครั้งที่ยืม0