เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00241798
บาร์โค้ดW00383618
เล่มvol. 15 no. 5 (Sep./Oct.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า19 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0