เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00241786
บาร์โค้ดW00383606
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 11 (Nov.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า19 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0