เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00241780
บาร์โค้ดW00383603
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 338 (-) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า17 Nov 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0