เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00239946
บาร์โค้ดW00383450
เล่มฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า10 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0