เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00239557
บาร์โค้ดW00383419
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 9 (Sep.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Oct 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0