เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00239083
บาร์โค้ดW00383367
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า26 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0