เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096311
หมายเลขทรัพยากรi00238396
บาร์โค้ดW00383321
เล่มปีที่ 21 ฉบับที่ 2 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า15 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0