เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00237524
บาร์โค้ดW00383258
เล่มปีที่ 29 ฉบับที่ 337 (-) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0