เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00237489
บาร์โค้ดW00383238
เล่มvol. 15 no. 4 (Jul./Aug.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า1 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0