เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00237242
บาร์โค้ดW00383176
เล่มฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า30 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0