เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00236254
บาร์โค้ดW00383048
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 7 (Aug.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0