เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00236172
บาร์โค้ดW00383025
เล่มvol. 15 no. 3 (May/Jun.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า4 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0