เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00235060
บาร์โค้ดW00382888
เล่มฉบับที่ 3 (พ.ค./มิ.ย.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า11 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0