เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00232368
บาร์โค้ดW00382734
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 335 (ม.ค.) 2560
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า8 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0