เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00231879
บาร์โค้ดW00382603
เล่มvol. 15 no. 2 (Mar./Apr.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า25 May 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0