เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00230517
บาร์โค้ดW00382411
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (Apr.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0