เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00228843
บาร์โค้ดW00382245
เล่มvol. 15 no. 1 (Jan./Feb.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า13 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0