เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00228830
บาร์โค้ดW00382238
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (Mar.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า13 Mar 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0