เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00228572
บาร์โค้ดW00382144
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า28 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0