เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00227803
บาร์โค้ดW00382024
เล่มvol. 14 no. 6 (Nov./Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า6 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0