เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00227624
บาร์โค้ดW00381956
เล่มปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (Jan.-Feb.) 2017
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า26 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0