เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097538
หมายเลขทรัพยากรi00227506
บาร์โค้ดW00381837
เล่มฉบับที่ 6 (ก.ย./ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า16 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0