เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097218
หมายเลขทรัพยากรi00227492
บาร์โค้ดW00381817
เล่มปีที่ 28 ฉบับที่ 332 (ต.ค.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า16 Jan 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0