เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00227146
บาร์โค้ดW00381697
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 14 (Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า13 Dec 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0