เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00226199
บาร์โค้ดW00381587
เล่มvol. 14 no. 5 (Sep./Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0