เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00226150
บาร์โค้ดW00381560
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 13 (Dec.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า22 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0