เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00225414
บาร์โค้ดW00381446
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 12 (Nov.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า2 Nov 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0