เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097679
หมายเลขทรัพยากรi00223777
บาร์โค้ดW00381247
เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 11 (Oct.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า3 Oct 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0