เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00223625
บาร์โค้ดW00381208
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2559
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า27 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0