เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00097239
หมายเลขทรัพยากรi00223468
บาร์โค้ดW00381185
เล่มvol. 14 no. 4 (Jul./Aug.) 2016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า23 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0