เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00217278
บาร์โค้ดW0033265
เล่มปี่ที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) 2552
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0