เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00223624
บาร์โค้ดW003181208
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บงานเทคนิค อาคาร 2 ชั้น 2
วันที่นำเข้า27 Sep 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0