เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096210
หมายเลขทรัพยากรi00217284
บาร์โค้ดW0024658
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0