เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096311
หมายเลขทรัพยากรi00218398
บาร์โค้ดW0024234
เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2548
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0