เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205152
บาร์โค้ดW0023174
เล่มปี่ที่ 26 ฉบับที่ 311 (มีนาคม) 2548
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0