เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00095531
หมายเลขทรัพยากรi00205153
บาร์โค้ดW0022946
เล่มปี่ที่ 26 ฉบับที่ 310 (กุมภาพันธ์) 2548
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0