เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00096306
หมายเลขทรัพยากรi00218357
บาร์โค้ดW0022272
เล่มปี่ที่ 1 ฉบับที่ 23 (ตุลาคม) 2547
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บวารสารล่วงเวลา อาคาร 2 ชั้น 1
วันที่นำเข้า7 Jun 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0